נא לציין מספר מגרש כפי שמופיע במזכירות היישוב או באתר המועצה. 

לפרטים נוספים:

עדינה ליסק
מזכירת פיקוח, טופס 4 ושכונות

פרטי מגיש התלונה

את מספר המגרש אפשר לקבל במזכירות היישוב או באתר המועצה

פרטי הנילון (בעל המרחב עליו מוגשת התלונה)

את מספר המגרש אפשר לקבל במזכירות היישוב או באתר המועצה
Browser not supported