נא לציין מספר מגרש כפי שמופיע במזכירות היישוב או באתר המועצה.
** תושבי עץ אפרים ושערי תקווה יש לפנות למועצת "שער השומרון" בנושא.

לפרטים נוספים:

פרטי מגיש התלונה

את מספר המגרש אפשר לקבל במזכירות היישוב או באתר המועצה

פרטי הנילון (בעל המרחב עליו מוגשת התלונה)

את מספר המגרש אפשר לקבל במזכירות היישוב או באתר המועצה

Browser not supported