הטופס מיועד להורי תלמידים במסגרות החינוך המעוניינים להגיש פניה לטיפול במקרה מוגנות במרחב ההסעות (בתחנה/באוטובוס).

 

ברצוני לדווח על אירוע מוגנות בהסעה:

רשמו: באוטובוס, בתחנה בהלוך/חזור, בין יישוב לימודים ליישוב מגורים או ההפך

פרטי המדווח:

Browser not supported