הטופס מיועד רק למפעלים מורשים בעלי הסכם עם המועצה לפינוי אשפה תעשייתית. 

לפרטים נוספים:
מנהלת אזור התעשייה ברקן - 03-9061150minhelet@shomron.org.il