טופס זה מיועד למי שרכש מגרש / קיבל בר רשות או אישור זכויות על מגרש / יזמים שחתמו על הסכמים עם אגודות וועדים לגבי מגרשים.

לפרטים נוספים:
אתר המועצה - מחלקת ארנונה

פרטי הרוכש / היזם

פרטי הנכס / המגרש

Browser not supported