נכה צה"ל או משפחה שכולה המקבלים קצבה ממשרד הביטחון, זכאים להנחה בשיעור 67%, עד 70 מ"ר למשפחה עד 4 נפשות, ועד 90 מ"ר למשפחה של 5 נפשות ומעלה.

  • בקשה להנחה לשנת 2023 יש להגיש במלואה החל מ-01.01.2023 ועד 31.03.2023.
  • בקשות שיוגשו החל מ-1.4.2023 ועד 31.10.2023 יעודכנו לזכאים ממועד קבלת הבקשה במלואה.
  • בקשות שיוגשו החל מ-1.11.2023 לא יידונו כלל.
  • המתנה להנחה אינה מהווה עילה לעיכוב או לדחיית תשלום דמי הארנונה במלואם.
  • זכאי להנחה שלא פרע את מלוא חובותיו למועצה, לא תעודכן לו הנחה. 
  • במידה וכתובת המגורים של הרשומים כמחזיקים בנכס אינה תואמת לכתובת הנכס לגביו מוגשת הבקשה להנחה - חובה לצרף אישור מהרשות בה רשומים שאינם מקבלים שם הנחה.

לפרטים נוספים:
אתר המועצה - מחלקת ארנונה

פרטים אישיים

כתובת המגורים בת"ז של הרשומים כמחזיקים בנכס תואמת לכתובת הנכס לגביו מוגשת הבקשה להנחה?
כתובת המגורים בת"ז של הרשומים כמחזיקים בנכס תואמת לכתובת הנכס לגביו מוגשת הבקשה להנחה? (חובה) שדה חובה
Browser not supported