אזרח ותיק שאינו מקבל קצבה מביטוח לאומי זכאי להנחה בשיעור של 30% עד 100 מ"ר ובתנאי שהכנסתו אינה עולה על ההכנסה הממוצעת במשק.

  • בקשה להנחה שתתקבל במלואה תוך 90 יום ממועד ההגעה לגיל המזכה בהנחה, תעודכן ממועד תחילת הזכאות.
  • בקשה שתתקבל לאחר מכן, תעודכן לזכאים ממועד קבלת הבקשה במלואה.
  • המתנה להנחה אינה מהווה עילה לעיכוב או לדחיית תשלום דמי הארנונה במלואם.
  • זכאי להנחה שלא פרע את מלוא חובותיו למועצה, לא תעודכן לו הנחה. 

לפרטים נוספים:
אתר המועצה - מחלקת ארנונה

פרטים אישיים

כתובת המגורים בת"ז של הרשומים כמחזיקים בנכס תואמת לכתובת הנכס לגביו מוגשת הבקשה להנחה?
כתובת המגורים בת"ז של הרשומים כמחזיקים בנכס תואמת לכתובת הנכס לגביו מוגשת הבקשה להנחה? (חובה) שדה חובה
Browser not supported