חייל בשירות חובה זכאי לפטור מתשלום ארנונה עד 70 מ"ר, עד תום ארבעה חודשים מיום שחרורו.

  • בקשה להנחה לשנת 2023 יש להגיש במלואה החל מ-01.01.2023 ועד 31.03.2023.
  • בקשות שיוגשו החל מ-1.4.2023 ועד 31.10.2023 יעודכנו לזכאים ממועד קבלת הבקשה במלואה.
  • בקשות שיוגשו החל מ-1.11.2023 לא יידונו כלל.
  • המתנה להנחה אינה מהווה עילה לעיכוב או לדחיית תשלום דמי הארנונה במלואם.
  • זכאי להנחה שלא פרע את מלוא חובותיו למועצה, לא תעודכן לו הנחה. 

לפרטים נוספים:
אתר המועצה - מחלקת ארנונה

פרטים אישיים

כתובת המגורים בת"ז של הרשומים כמחזיקים בנכס תואמת לכתובת הנכס לגביו מוגשת הבקשה להנחה?
כתובת המגורים בת"ז של הרשומים כמחזיקים בנכס תואמת לכתובת הנכס לגביו מוגשת הבקשה להנחה? (חובה) שדה חובה
Browser not supported