משרת מילואים פעיל הרשום כמחזיק בנכס ומחוייב עליו בארנונה רשאי לקבל הנחה בארנונה בשיעור 5% על כל גודל הנכס בכפוף להגשת בקשה להנחה ובהתאם להוראות הדין בעניין.

נא למלא את הפרטים ולצרף: 

  1. צילום ת"ז וספח פתוח (כולל כתובת וילדים).
  2. במקרה שכתובת המגורים של מבקש ההנחה אינה תואמת את כתובת הנכס, יש לצרף אישור מהרשות בה הוא רשום לכך שאינו מקבל ממנה הנחה.
  3. צילום כרטיס משרת מילואים פעיל הכולל את תאריכי השירות, או אישור על מעמד משרת מילואים פעיל.
     
  • בקשה להנחה לשנת 2023 יש להגיש במלואה החל מ-01.01.2023 ועד 31.03.2023.
  • בקשות שיוגשו החל מ-1.4.2023 ועד 31.10.2023 יעודכנו לזכאים ממועד קבלת הבקשה במלואה.
  • בקשות שיוגשו החל מ-1.11.2023 לא יידונו כלל.
  • המתנה להנחה אינה מהווה עילה לעיכוב או לדחיית תשלום דמי הארנונה במלואם.
  • זכאי להנחה שלא פרע את מלוא חובותיו למועצה, לא תעודכן לו הנחה. 

לפרטים נוספים:
אתר המועצה - מחלקת ארנונה
מוקד המילואים - 03-6553655, www.miluim.aka.idf.il

פרטים אישיים

כתובת המגורים בת"ז של הרשומים כמחזיקים בנכס תואמת לכתובת הנכס לגביו מוגשת הבקשה להנחה?
כתובת המגורים בת"ז של הרשומים כמחזיקים בנכס תואמת לכתובת הנכס לגביו מוגשת הבקשה להנחה? (חובה) שדה חובה
Browser not supported