בניין שחל עליו חיוב ארנונה לפי התקנון, שנהרס או שניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש ואין משתמשים בו, ונמסרה למועצה הודעה בכתב על כך, לא יהיו הבעלים או המחזיקים בנכס אחראים לתשלום דמי ארנונה על בנין שפרעונו חל אחרי מסירת ההודעה. (על פי סעיף 69 בתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1979)

נא למלא את הפרטים ולצרף אישור ממזכירות היישוב לכך שהנכס נבדק על ידי נציג היישוב והוא אכן נהרס/נשרף/בשיפוץ יסודי. 

  • לא תינתן הנחה לתקופה של פחות מ - 30 יום.
  • ההנחה תינתן ממועד קבלת הבקשה להנחה במלואה במחלקת הארנונה.
  • המתנה להנחה אינה מהווה עילה לעיכוב או לדחיית תשלום דמי הארנונה במלואם.

לפרטים נוספים:
אתר המועצה - מחלקת ארנונה

פרטי בעל/ת הנכס

פרטי הנכס

הריני להודיע כי הנכס:
הריני להודיע כי הנכס: (חובה) שדה חובה
נא לסמן
נא לסמן (חובה) שדה חובה
Browser not supported