מחזיק בנכס ריק שלא משתמשים בו ברציפות לפחות 30 יום, יוכל לקבל הנחה של 100% למשך תקופה מצטברת שלא תעלה על ששה חודשים.

נא למלא את הפרטים ולצרף אישור ממזכירות היישוב לכך שהנכס אכן ריק ואינו בר שימוש.  

  • ההנחה תינתן לנכס ריק פעם אחת בלבד, כל עוד לא הוחלפו בעליו של הנכס.
  • על מבקש ההנחה להודיע למחלקת הארנונה על כך שהנכס ריק בתחילת התקופה באמצעות טופס זה.
  • אם ההנחה תאושר, היא תהיה בתוקף מיום קבלת הבקשה במלואה במחלקת ארנונה.
  • במידה והנכס אוכלס או הוכנס אליו ציוד לפני תום תקופת הפטור, יש לדווח בכתב על סיום הפטור באמצעות הטופס הרלוונטי באתר המועצה מחלקת הארנונה.
  • המתנה להנחה אינה מהווה עילה לעיכוב או לדחיית תשלום דמי הארנונה במלואם.

לפרטים נוספים:
אתר המועצה - מחלקת ארנונה

פרטי בעל/ת הנכס

פרטי הנכס

נא לסמן
נא לסמן (חובה) שדה חובה
נא לסמן
נא לסמן (חובה) שדה חובה
Browser not supported