בקשות תמיכה למועצה האזורית שומרון ניתנות בטופס מקוון בלבד

טופס זה מיועד להגשת תמיכות לישיבות ומדרשות

לא תתקבל בקשה עם מסמכים חסרים ולא תתקבל בקשה המוגשת טרם או לאחר תום הזמנים המפורסמים ע"י המועצה מעת לעת - לדף תמיכות המועצה לחצו כאן.

לפני מילוי הטופס ודאו שיש ברשותכם את הכלל המסמכים הנדרשים לצרף לבקשה
שימו לב
בסיום מילוי הטופס תקבלו הודעה על המסך שהבקשה נקלטה במערכת. בנוסף, תקבלו לדוא"ל העתק של בקשתכם.

 

לפרטים:

רפי אביטל
יועץ ראש המועצה, ממונה תחבורה, קליטת עלייה, חופש מידע ופיקוח על התמיכות של המועצה

 


תם הזמן למילוי טופס זה.