טופס זה מיועד לתעשיינים חדשים אשר מעוניינים להצטרף לפארק תעשיות ברקן - הן לרכישה והן לשכירות. מיד עם קליטת המפעל בפארק, יש להתחיל בתהליך הנפקת רישיון עסק. 

לידיעתכם, טופס זה מועבר לועדת איכלוס המתכנסת אחת לחודש וקליטת המפעל בפארק מותנה באישורה.  

לפרטים נוספים:
מנהלת אזור התעשייה 


פרטי המפעל

שם מלא
המפעל :
המפעל : (חובה) שדה חובה

פרטי איש קשר

נתונים

יש לציין מ"ק / יום ביתי/תעשייתי
יש לציין מ"ק / יום ביתי/תעשייתי
מתקני מניעת זיהום אוויר מתהליכי ייצור (סקרברים, מסננים וכו')
מתקני מניעת זיהום אוויר מתהליכי ייצור (סקרברים, מסננים וכו') (חובה) שדה חובה

חתימת מגיש הבקשה

Browser not supported