* הנפקת אישור קיימות מותנת באישור אגף הגבייה ורישוי עסקים

 

שם מלא

פרטי איש קשר

* הנפקת אישור קיימות מותנת באישור אגף הגבייה ורישוי עסקים