טופס זה מיועד להגשת תמיכות לעמותות לתנועות מיישבות

בקשות תמיכה למועצה האזורית שומרון ניתנות בטופס מקוון בלבד

לא תתקבל בקשה עם מסמכים חסרים ולא תתקבל בקשה המוגשת טרם או לאחר תום הזמנים המפורסמים ע"י המועצה מעת לעת - לדף תמיכות המועצה לחצו כאן

לפני מילוי הטופס ודאו שיש ברשותכם את הכלל המסמכים הנדרשים לצרף לבקשה

שימו לב: בסיום מילוי הטופס תקבלו הודעה על המסך שהבקשה נקלטה במערכת, בנוסף, תקבלו העתק לכתובת הדוא"ל.

לפרטים:

רפי אביטל
יועץ ראש המועצה, ממונה תחבורה, קליטת עלייה, חופש מידע ופיקוח על התמיכות של המועצה
 

 

פרטי העמותה

פרטי מגיש/ת הבקשה

צירוף מסמכים נדרשים לכלל התמיכות

צירוף מסמכים לתמיכות לתנועות מיישבות

חתימת מגיש הבקשה

Browser not supported