עפ"י דרישת הכבאות והמשטרה יש להגיש את הבקשה עד 30 יום לפני האירוע.

רשימת מסמכים שיש לצרף לטופס זה:

  1. תכנית אבטחה חתומה ע"י אחראי בטחון באירוע
  2. תכנית בטיחות חתומה ע"י יועץ בטיחות מוסמך
  3. תצ"א

לתשומת ליבכם ביום האירוע יש למסור אישור מהנדס בטיחות ואישור חשמלאי בודק בעת הביקורת הסופית.

-   בקשה שתוגש באופן חלקי לא תטופל עד להשלמת כל הפרטים/מסמכים נדרשים.

 לפרטים נוספים:
שרון צפרי, רכזת רישוי עסקים -  rishuy@shomron.org.il

פרטי האירוע

האם יהיו דוכני מזון
האם יהיו דוכני מזון (חובה) שדה חובה
מתכנן שימוש במערכת הגברה באירוע
מתכנן שימוש במערכת הגברה באירוע (חובה) שדה חובה
האם יהיו זיקוקים באירוע ?
האם יהיו זיקוקים באירוע ? (חובה) שדה חובה

פרטי בעל האירוע

שם משפחה ושם פרטי

פרטי איש קשר מנהל/מפיק האירוע

מסמכים שיש לצרף לבקשה

חתימת מגיש הבקשה

Browser not supported