• בקשה להנחה לשנת 2023 יש להגיש במלואה החל מ-01.01.2023 ועד 31.03.2023.
  • בקשות שיוגשו החל מ-1.4.2023 ועד 31.10.2023 יעודכנו לזכאים ממועד קבלת הבקשה במלואה.
  • בקשות שיוגשו החל מ-1.11.2023 לא יידונו כלל.
  • המתנה להנחה אינה מהווה עילה לעיכוב או לדחיית תשלום דמי הארנונה במלואם.
  • זכאי להנחה שלא פרע את מלוא חובותיו למועצה, לא תעודכן לו הנחה. 

לפרטים נוספים:
אתר המועצה - מחלקת ארנונה


פרטים אישיים

כתובת המגורים בת"ז של הרשומים כמחזיקים בנכס תואמת לכתובת הנכס לגביו מוגשת הבקשה להנחה?
כתובת המגורים בת"ז של הרשומים כמחזיקים בנכס תואמת לכתובת הנכס לגביו מוגשת הבקשה להנחה? (חובה) שדה חובה
אני מבקש/ת בזאת לקבל הנחה בארנונה למשפחה חד הורית, ומצהיר/ה שאני הורה יחיד בהתאם לסעיף הבא שנמצא בחוק משפחות חד הוריות התשנ"ב–1992 כדלהלן: "הורה יחיד" – תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עימו ומתקיים בו אחד מהסעיפים הבאים:
אני מבקש/ת בזאת לקבל הנחה בארנונה למשפחה חד הורית, ומצהיר/ה שאני הורה יחיד בהתאם לסעיף הבא שנמצא בחוק משפחות חד הוריות התשנ"ב–1992 כדלהלן: "הורה יחיד" – תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עימו ומתקיים בו אחד מהסעיפים הבאים: (חובה) שדה חובה
Browser not supported