הבקשה תטופל על ידי ועדת התנועה ותמרור של המועצה אשר מתכנסת אחת לחודש וחצי, בהתאם לצורך.

לפרטים נוספים: 
אגף הנדסה: בתיה שמעה, 03-9757653Handasa2@shomron.org.il
רכז נגישות: שי קופלר, 053-5460388   shaikop@gmail.com 


פרטים אישיים

מידע על מספרי המגרשים נמצא באתר המועצה ובמזכירויות היישובים.
האם קיימת חנייה במגרש?
האם קיימת חנייה במגרש? (חובה) שדה חובה
Browser not supported