הטופס מיועד להורים המבקשים לקבל אישור לכך שילדיהם לומדים בגן ילדים לצרכי דיווח לביטוח, מס הכנסה וכדומה.

לפרטים:

ענת מזרחי
מזכירת מחלקת קדם יסודי | מענה טלפוני: בימים א'-ה' בשעות הבוקר 9:00-11:00 וצהריים 14:00-15:00
 

פרטי הילד/ה

שם משפחה ושם פרטי
אישור לשנת הלימודים
אישור לשנת הלימודים (חובה) שדה חובה

פרטי ההורה המבקש

Browser not supported