הטופס מיועד להורים המבקשים לקבל אישור לכך שילדיהם לומדים בגן ילדים לצרכי דיווח לביטוח, מס הכנסה וכדומה.

לפרטים:

ענת מזרחי
מזכירת מחלקת קדם יסודי
 

פרטי הילד/ה

שם משפחה ושם פרטי
אישור לשנת הלימודים
אישור לשנת הלימודים (חובה) שדה חובה

פרטי ההורה המבקש

Browser not supported