הטופס מיועד להורים המבקשים לרשום את ילדיהם למוסד חינוכי מחוץ למועצה או שילדיהם ממשיכים את לימודיהם במוסד חינוכי מחוץ למועצה.

תשובת האגף לבקשה תהיה אחת מהאפשרויות הבאות וכפופה להחלטות משרד החינוך:

  • אישור זכאות לאגרת לימודי חוץ וזכאות להסעה.
  • אישור זכאות לאגרת לימודי חוץ וללא זכאות להסעה.
  • אישור ללא זכאות לאגרת לימודים וללא זכאות להסעה.
  • דחיית הבקשה. 

*תושבי עץ אפרים ושערי תקווה יש לפנות למועצה המקומית שער השומרון 

לפרטים ובירורים:

רותי זוהר
רכזת מאגרי מידע, רישום ואגרות תלמידים | מענה טלפוני: בימים א'-ד' בשעות הבוקר 9:00-11:00 וצהריים 14:00-15:00

 

אנו מעוניינים לקבל אישור לימודי חוץ עבור

בקשת אישור לימודי חוץ לשנת הלימודים:
בקשת אישור לימודי חוץ לשנת הלימודים: (חובה) שדה חובה

פרטי ההורה

מצב משפחתי
מצב משפחתי (חובה) שדה חובה
אני מאשר/ת
אני מאשר/ת (חובה) שדה חובה
Browser not supported