עדכונים שוטפים – מועצה אזורית שומרון

להצטרפות לקבוצה 1 הקבוצה כבר מלאה

להצטרפות לקבוצה 2 הקבוצה פתוחה

להצטרפות לקבוצה 3 הקבוצה פתוחה

להצטרפות לקבוצה 4 הקבוצה פתוחה

להצטרפות לקבוצה 5 הקבוצה כבר מלאה

להצטרפות לקבוצה 6 הקבוצה פתוחה

להצטרפות לקבוצה 7 הקבוצה פתוחה

להצטרפות לקבוצה 8 הקבוצה פתוחה

להצטרפות לקבוצה 9  הקבוצה פתוחה

להצטרפות לקבוצה 10 הקבוצה כבר מלאה

להצטרפות לקבוצה 11 הקבוצה פתוחה

להצטרפות לקבוצה 12 הקבוצה פתוחה