אגרת ביוב מתקדמים לחישוב הוגן יותר

מערכת ביוב חדשה ומתקדמת לשומרון
מועצה אזורית שומרון יוצאת למהפכה במערך הביוב ובמקביל מתקדמת לשיטת חישוב חדשה לחיוב אגרת הביוב. בשיטה החישוב הקודמת חוייב כל בית אב במחיר קבוע בכל חודש ללא התייחסות לכמות השימוש. על פי שיטת החישוב החדשה משלמים רק על מה שצורכים, לא השתמשת – לא שילמת.

יוצאים למהפכת הביוב בשומרון
מועצה אזורית שומרון מתפרשת על שטח מהגדולים בארץ. השטח ההררי וריחוק היישובים מחייבים מערכת ביוב ייחודית. לכל תושבי הוד השרון מספיק מתקן טיהור שפכים אחד בעוד שבמועצה אזורית שומרון הכוללת עשרות יישובים המרוחקים זה מזה פועלים 14 מתקנים.
בשנים הקרובות תשקיע המועצה ביחד עם מדינת ישראל כמאתיים מיליון ₪ בבניית תחנות שאיבה, מתקני טיהור שפכים חדשים ולראשונה תיצור חיבור למתקן טיהור השפכים של גוש דן.

שאלות נפוצות

למה עוברים לשיטת חישוב חדשה?

משרד הפנים דרש מכל הרשויות בישראל לעבור לשיטת החישוב החדשה עד שנת 2019 במסגרת חוק עזר חדש. אין אף לא רשות אחת בישראל שנשארה עם שיטת החישוב הישנה שאינה מתחשבת בכמות השימוש.

כיצד נקבע המחיר לקוב?

בהנחיית משרד הפנים ורשות המים, החישוב התבצע על ידי חברה חיצונית למועצה שחישבה את עלויות ההובלה והטיהור של קוב מים אחד במועצה אזורית שומרון.

התעריף נבחן על ידי חברה מטעם משרד הפנים ואושר על ידי אגף התקציבים והמחלקה המשפטית במשרד הפנים.

איך מחשבים את אגרת הביוב?

אגרת הביוב מתייחסת באופן ישיר לצריכת המים של כל משפחה. לכל נכס יש מונה מים המציג את כמות המים אותם המשפחה צורכת. מידי חודשיים מקבלת המועצה את קריאת המונים העדכנית מהישובים ועפ"י צריכת המים נקבע סכום אגרת הביוב לאותם החודשים, המהווה מכפלה של כמות המים שנצרכה בתעריף האגרה הקבוע בחוק העזר (שהינו צמוד מדד).

אז כמה זה עולה עכשיו?

המחיר העדכני למ"ק (ובעברית: 1000 ליטר) שהחל בחיוב הראשון של שנת 2019 ועמד על 6.27 ש"ח כך שבכל פעם שאתם מדיחים את האסלה, עפ"י המחיר החדש תשלמו עבור אגרת הביוב פחות מחצי אגורה. אגב, האגרה צמודה למדד (3.2016) כך שיכול להיות שתהיה תזוזה של מספר אג' לכאן או לכאן.

החל משובר יולי 2020 (בגין צריכות מים 4-5/20) ובעקבות חוק עזר למועצה האזורית שומרון (ביוב), התש"ף-2020 המחיר העדכני למ"ק ביוב הינו 4.09 ₪ .תעריף זה צמוד למדד (12.2019).

לצפייה בחוק העזר לחץ כאן

לאן הולכים כספי אגרת הביוב?

הכספים אינם מצטרפים לתקציב המועצה. הם נכנסים ישירות לתקציב 'סל סגור' ומשמשים אך ורק לתחזוקה, שיפור וחידוש של מערכת הביוב ומתקני טיהור השפכים  כספי האגרה מצטרפים אל תקצוב ממשלתי המשקיע מאות מיליונים במערך הביוב בשומרון.

יש הבדל בין תעריף קיץ לתעריף חורף?

לא, בחישוב החדש שקללנו את ההוצאות השנתיות וחילקנו לכל השנה כך במקום שיהיה תעריף לחורף ותעריף לקיץ יש לנו תעריף אחיד לכל השנה.

בריכות שחיה והשקיה

המחיר משקלל גם מים שאינם שבים למערכת הביוב, כגון גינון ובריכות. במידה והמועצה היתה בוחרת בחישוב שאינו משקלל שימוש במים אלו, ממילא המחיר לקוב היה עולה. ולבסוף החשבון היה נותר פחות או יותר באותו הסכום.