דבר מנהל האגף - משה דגן:

הובלת אגף משאבי אנוש ומיצובו כאגף מתקדם, מקצועי, שירותי ואיכותי. תוך שימת דגש על מקסום טיפוחו, קידומו, מקצועיותו ורווחתו של ההון האנושי בארגון וכן, חיזוק והעצמת הקשר בין מנהלים ועובדים וכנגזרת מכך, העלאת המחויבות, המוטיבציה ושביעות רצונם של העובדים.
אגף משאבי אנוש אמון על נושאים שונים בתחום משאבי אנוש וכח אדם, לרבות ניהול מערך העובדים, גיוס, העסקה והשמה. כגוף מטה פועל האגף לטיפוח ההון האנושי ורווחת העובד.

פעילויות האגף כוללת: איתור, מיון, גיוס וקליטת עובדים, הדרכה ופיתוח עובדים ומנהלים, תכנון כח אדם ופיתוח מסלולי קידום, תגמול – שכר ותנאים נלווים, טיפול ברווחת העובד, התווית מדיניות, הכוונה ומתן שירות בהתאם לצרכים השונים בתחום משאבי אנוש.

 

 

עדכון מערכת הנוכחות

עובדים יקרים, הנכם מתבקשים לעדכן את דו"ח הנוכחות באופן מלא, עד ה-3 בכל חודש עוקב.
לתשומת ליבכם, מערכת החילנט ננעלת לעדכונים בתאריך זה.

שימו לב:
מספר ארגון/מפעל: 1923.
מספר עובד: הינו מספר ת"ז ללא הסיפרה 0 בהתחלה, וללא סיפרת ביקורת (סה"כ 7 מספרים).
סיסמה: הסיסמה הינה אישית.
לקבלת סיסמה חדשה, ניתן לאפס סיסמה דרך לינק "שכחתי סיסמה" באתר חילנט.

לעדכון נוכחות באתר חילנט לחצו כאן


חופשות ופגרות


גמול השתלמות

מהו גמול השתלמות?
יצאתם להשתלמות מקצועית מטעם העבודה? מגיע לכם תגמול כספי מהמעסיק.

מי זכאי לגמול השתלמות?
כדי לקבל גמול השתלמות עליכם להיות: בוגרי 11/12 שנות לימוד לפחות, בעלי דרגה 6 (י"ח) לפחות בדירוג מינהלי, בעלי שנתיים לפחות של לימודים במוסד להשכלה גבוהה (תוך השלמת 400 שעות לימוד נוספות בתחום הרחב של מקצועכם/עיסוקכם), ובעלי תואר BA.

שימו לב! בוגרי BA זכאים להגיש 400 שעות לגמול השתלמות.

קריטריונים לקבלת גמול השתלמות עבור עובדי הרשויות המקומיות:

  • הנכם זכאים להגיש בקשה לגמול השתלמות גם אם סיימתם עשר שנות לימוד, בהצגת אישור/תעודה מבית ספר.
  • זכאים לקבל גמול השתלמות בגין תואר.
  • חובה להגיש קורסים שהסתיימו בתוך תקופה של חמש השנים שקדמו ליום הגשת הבקשה.
  • לתשומת ליבכם, אישורים על קורסים של פחות מ-40 שעות לימוד פרונטליות אינם נצברים לגמול.

 איך מבטיחים את גמול ההשתלמות?
את הבקשה לגמול השתלמות עליכם להגיש בצירוף תעודת השכלה תיכונית/תואר עם חתימת אגף משאבי אנוש, לגמול המעו"ף. בקשה שתוגש ללא התעודה הנ"ל תידחה ותוחזר אליכם באופן אוטומטי.

לפרטים נוספים לחץ כאן
לטפסים והנחיות למילוי, לחצו כאן

לקביעת פגישה
עובדי מטה
 – למילוי הטפסים יש לתאם עם אורטל רדה, מזכירת אגף משאבי אנוש בטלפון: 03-9066422 | במייל: ortalr@shomron.org.il
עובדי חינוך – למילוי הטפסים יש לתאם עם שירן אוחיון, רכזת עובדי חינוך בטלפון: 03-9066446 | hrs@shomron.org.il


הנוהל למניעת הטרדה מינית

הטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני פוגעת בכבוד האדם, חירותו, פרטיותו, ובשוויון בין המינים.

"התנהגות כזאת היא בגדר עבירה פלילית שעונשה מאסר, ועוולה אזרחית המאפשרת לבית המשפט לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק. החל מכניסתו לתוקף של חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998, ביום כ"ט באלול התשנ"ח (20 בספטמבר 1998), הטרדה מינית והתנכלות פוגעות ביחסי העבודה, ועומדות בניגוד למדיניות המעביד, והוא לא ישלים עמן.

המעשים שעל-פי החוק הם בגדר הטרדה מינית:

  • סחיטה באיומים – כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.
  • מעשים מגונים – סעיף זה מפנה לעבירה פלילית שקיימת מזה עשרות שנים בחוק העונשין הפלילי.
  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות (כאשר ההצעות מוצעות תוך כדי ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול – זו הטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות).
  • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות (כאשר ההתייחסויות נעשות תוך כדי ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול – זו הטרדה מינית גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות).
  • התייחסות (אפילו חד פעמית) מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
  • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם ללא הסכמתו, תוך התמקדות במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו.

מטרת התקנון להבטיח, כי מועצה אזורית שומרון תשמש מקום עבודה שאין בהם הטרדה מינית או התנכלות שמקורה בהטרדה מינית.

לתקנון נוהל הטרדות מיניות לחץ כאן


קישורים שימושיים