• דיונים חוזרים (תום 3 שנים) ודיונים במעברים בין מסגרות (ליסודי, חט"ב ולתיכון) יתקיימו בחודשים ינואר עד מרץ בכל שנת לימודים

  • דיונים חדשים לגבי תלמידי בי"ס יתקיימו עד 15/5 בכל שנת לימודים. 

  • דיונים לגבי ילדים בגיל הרך יתקיימו עד סוף חודש מאי בכל שנת לימודים. 

  • הגשת טפסים לוועדות חדשות יש להגיש עד לסוף חודש מרץ בכל שנת לימודים.

שימו לב: השאלונים צריכים להיות חתומים ע"י ההורים והמפקח הכולל (טפסים ללא חתימות לא יטופלו) בצרוף חוות דעת פסיכולוגית או הערכה בתוקף במידה וחל שינוי במצב הילד הקלה או החמרה וטופס מיצוי אפשרויות מהמוסד החינוכי.