אגף יישובים ומתנ"ס שומרון פונה למשרדי הפקת אירועים על מנת לקבל הצעת מחיר להפקה של מרוץ לילה, מתחם מתנפחים, דוכני מזון ומכירה.

 

המרוץ יתקיים אי"ה בתאריך כ"ד בתמוז, 30.7.24.

הגשת הצעה עד יום ראשון י"ד בסיוון תשפ"ד 20/06/24 בטופס זה בלבד.

לפרטים נוספים ובירורים:

מיכל בן דב- מייל: sport@shomron.org.il

תיאור התפקיד:

 • ארגון ניהול ותפעול האירוע הכולל דרישות טכניות, לוגיסטיות  ומנהלתיות.
 • שיתוף פעולה מלא עם צוותי ההפקה מטעם אגף יישובים ומתנ"ס.
 • מנהל הפקה אשר יעמיד וינהל צוותים טכניים וצוותי מנהלה הנדרשים לצרכי הפקת האירוע.
 • אחריות לכל פעילות הכרוכה בהפקה וארגון האירוע.
 • התקשרות, תיאום ועבודה מול ספקים, רכש וכל אמצעי שנדרש לצורך הפקת האירוע.
 • אחריות על הוצאת רישוי עסק לאירוע.
 • בנייה וניהול תקציב כולל של האירוע: לרבות: שכר מפיק, השכרת ציוד, תיעוד, נסיעות, שכר עובדים והכל אל מול מסגרת תקציב שתוגדר מראש ע"י אגף ישובים ומתנ"ס.
 • הכנת תכנית מלאה להפקת האירוע, הכוללת לוח זמנים, וכן תכנית תקציבית מפורטת הכוללת צפי הכנסות למול פירוט סעיפי ההוצאות הנדרשים לביצוע האירוע עד 30 יום לאחר החתימה על הסכם ההתקשרות.

דרישת תפקיד:

 • המציע הוא גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי בישראל או עוסק מורשה.
 • על המציע להגיש הצעת מחיר לצורך ביצוע העבודה בצורה איכותית ומלאה, המפורטת לתתי סעיפי תקציב.
 • על המציע לכלול בהצעה זו את סכום עלות ההפקה לצורך ביצוע מלא ושלם של כל הפעילות במסגרת האירוע.
 • ניסיון בהפקת אירועים רבי משתתפים.

דרישות להגשת ההצעה:

 • חובה ניסיון מוכח למינימום 5 הפקות ב-6 שנים האחרונות של אירועים רבי משתתפים של 2,000 איש ומעלה, שבוצעו ע"י המפיק.

פרטי המגיש

המלצות - פרטי שלושה אנשי קשר לשם קבלת חוות דעת (חובה) שדה חובה
שם הגוףסוג האירועשם איש הקשרפרטים ליצירת קשר - נייד ו/או דוא"ל
שימו לב - יש להוסיף שורה לכל איש קשר (סה"כ 3)
Browser not supported


הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לקביעת הקריטריונים לקבלת ההצעה המתאימה.

הוועדה רשאית לא לבחון הצעה שלא הוגשה כראוי.

העמותה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להאריך את המועד להגשת הצעות. למציעים לא תהיה כל טענה, דרישה, או תביעה בעניין זה.