'קהילה לדורות - רשת מקומית' היא תכנית שמטרתה לקדם את ההשתתפות החברתית של אזרחים וותיקים המצויים או עלולים להיות בניתוק חברתי או בסיכון. התוכנית היא בשיתוף ג'וינט אשל.

מטרת התכנית היא איתור וחיבור אקטיבי של זקנים למענים קבוצתיים ופרטניים לצד תשתיות קהילתיות.

התוכנית תפעל בקהילה גיאוגרפית מוגדרת, במשך שנתיים, מתוך המחלקה לשירותים חברתיים ויחד עם גופים וארגונים קהילתיים.

במסגרת התוכנית יתקיים איתור של כל האזרחים הותיקים במועצה וחיזוק תחושת השייכות והמשמעות שלהם. זאת באמצעות חיבורם למענים קיימים ופיתוח מענים חדשים ברמת הקהילה, היישוב והפרט.

סוגי מענים
לפרטים נוספים: 

           
נעמית זילבר
עו"ס קהילה לדורות