אגף יישובים ומתנ"ס מבקשים לקבל הצעות מחיר לניהול מוסיקלי

עבור פסטיבל הכליזמרים הבינלאומי ה- 8 בשומרון (פסטיבל עלמא)

 

הגשת הצעה עד יום רביעי ז' אייר תשפ"ד 15/05/24 
יום ראשון י"ח אייר תשפ"ד 26/5/24 בטופס זה בלבד
יום חמישי כ"ב באייר, 30/5/24 בטופס זה בלבד.

לפרטים נוספים ובירורים:

דגנית פסח
מנהלת מחלקת ליווי יישובים | מלוות היישובים: ברוכין, חיננית, חרמש, טל מנשה, מבוא דותן (מעוז צבי), ריחן ושקד
 
תם הזמן למילוי טופס זה.

הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לקביעת הקריטריונים לקבלת ההצעה המתאימה.

הוועדה רשאית לא לבחון הצעה שלא הוגשה כראוי.

העמותה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להאריך את המועד להגשת הצעות. למציעים לא תהיה כל טענה, דרישה, או תביעה בעניין זה.