אגף יישובים ומתנ"ס מזמין חברות הפקה להגיש הצעת מחיר לאירוע יום הזיכרון – ערב שרים וזוכרים

הגשת הצעה עד יום חמישי ט"ו בשבט תשפ"ד 25/01/23 בטופס זה בלבד

לפרטים נוספים ובירורים:

הדס ארנרייך
מנהלת מחלקת תרבות

חוי גרובס
מנהלת מחלקת אוכלוסיות מיוחדות ומשפחות שכולות
 

פרטי האירוע:

תאריך האירוע:
ל' ניסן התשפ"ד, 08/05/2024

תוכן האירוע:
תכנית מוזיקלית בשילוב תוכן הקשור לנופלים בני השומרון

דרישות תפקיד
 - ארגון ניהול ותפעול האירוע הכולל דרישות טכניות, לוגיסטיות ומנהלתיות.
- שיתוף פעולה מלא עם צוותי ההפקה מטעם אגף יישובים ומתנ"ס.
- מנהל הפקה אשר יעמיד וינהל צוותים טכניים וצוותי מנהלה הנדרשים לצרכי הפקת האירוע.
- אחריות לכל פעילות הכרוכה בהפקה וארגון האירוע.
- בניית תוכן לאירוע בשיתוף פעולה עם מנהלת תחום משפחות שכולות.
- ניהול אומנותי של האירוע.

דרישות להגשת ההצעה
חובה  -  ניסיון מוכח למינימום 3 הפקות תוכן בשנתיים האחרונות של אירועים שבוצעו ע"י המפיק.
יש לצרף באמצעות קישור/פרסומים של הפקות.
יש לצרף פרטי שלושה אנשי קשר לשם קבלת חוות דעת

מיקום:
היכל התרבות אריאל

ההצעה אינה צריכה להיות מפורטת ברמה תקציבית, אך חובה לציין עלות תקציב הכוללת את כל דרישות הנ"ל.
יש לכתוב הסבר קצר על הרעיון הכללי של התוכן המוצע לאירוע.
את ההצעות יש לשלוח עד ליום חמישי, ט"ו בשבט תשפ"ד 25/1/24

פרטי המגיש

המלצות - פרטי שלושה אנשי קשר לשם קבלת חוות דעת (חובה) שדה חובה
שם הגוףסוג האירועשם איש הקשרפרטים ליצירת קשר - נייד ו/או דוא"ל
שימו לב - יש להוסיף שורה לכל איש קשר (סה"כ 3)
Browser not supported


הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לקביעת הקריטריונים לקבלת ההצעה המתאימה.

הוועדה רשאית לא לבחון הצעה שלא הוגשה כראוי.

העמותה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להאריך את המועד להגשת הצעות. למציעים לא תהיה כל טענה, דרישה, או תביעה בעניין זה.