בקשות תמיכה למועצה האזורית שומרון ניתנות בטופס מקוון בלבד

טופס זה מיועד להגשת תמיכות לישיבות ומדרשות תורניות לבנות.

לא תתקבל בקשה עם מסמכים חסרים ולא תתקבל בקשה המוגשת טרם או לאחר תום הזמנים המפורסמים ע"י המועצה מעת לעת - לדף תמיכות המועצה לחצו כאן.

לפני מילוי הטופס ודאו שיש ברשותכם את הכלל המסמכים הנדרשים לצרף לבקשה
שימו לב
בסיום מילוי הטופס תקבלו הודעה על המסך שהבקשה נקלטה במערכת. בנוסף, תקבלו לדוא"ל העתק של בקשתכם.

לפרטים:

בקי לויפר
מנהלת לשכת מנכ"ל

 

פרטי העמותה

פרטי מגיש/ת הבקשה

צירוף מסמכים נדרשים לכלל התמיכות

צירוף מסמכים לתמיכות לישיבות ומדרשות תורניות לבנות

חתימה

Browser not supported