המועצה מבצעת דיגומי מי שתיה ביישובי המועצה בהתאם לדרישות ותוכנית עבודה מסודרת הנקבעת ע"י משרד הבריאות כנדרש בחוק.

המים הנדגמים נלקחים למעבדה מרכזית ושם נבדקים רמת הכלור והעכירות במים ושלא קיימים קוליפורמים במים. בהתאם לדרישות מתבצעת גם בדיקה להימצאותם של חיידקי קולי וצואה.

בנוסף, מתבצעות דגימות על פי תוכנית להמצאות מתכות וטריהלומטניים אחת לתקופה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.