מיליון-תושבים-בשומרון

במוא״ז שומרון פיתחנו תכנית מקצועית להגדלת השומרון למיליון תושבים עד שנת 2050, הכוללת: ערים חדשות, אזורי תעשיה, רכבת ושדה תעופה. 

במשך למעלה משנה, הפעילה מועצה אזורית שומרון צוות נרחב של מהנדסים, אדריכלים, גאוגרפים ויועצים מקצועיים שהכינו תוכנית מקצועית מעשית להגעה למיליון תושבים בשומרון עד שנת 2050. התוכנית גובשה על ידי אנשי המקצוע במועצה אזורית שומרון ומומחים חיצוניים, ובראשם אברהם ושומרון שבות מחברת ענ"ף.

קווי היסוד להגעה למיליון תושבים, גובשו בדיון נרחב בכנס המרכזי השנתי של הנהגות הישובים שקיימה המועצה לפני כ-10 חודשים, בהשתתפות מאות ראשי ישובים בשומרון. לאור דברי הנהגות היישובים גיבש צוות התכנית את התכנית המלאה. 

התוכנית כוללת הגדלת חלק מהישובים (אשר יהיו מעוניינים בכך) לערים, בניית ערים חדשות, הנחת קוי רכבת למרכז וצפון הארץ, הרחבת הכבישים, הקמת מרכז רפואי במרכז השומרון, שדה תעופה, בניית אזורי תעשיה, הקמת מבני תרבות ועוד.

העבודה על התוכנית להרחבת השומרון למיליון תושבים החלה לפני למעלה משנה, וקווי היסוד גובשו בכנס של מאות מנהיגי הישובים במועצה אזורית שומרון לפני כ-10 חודשים, וכעת התכנית נחשפת. בחשיבה ריאלית לשנים קדימה, מדינת ישראל חייבת למצוא פתרונות לבעיה הלאומית של הצפיפות במרכז הארץ. התוכנית יוצאת מנקודת הנחה שהשומרון הוא המפתח לפתרון, מדובר במיליוני דונמים ריקים ועתודות הקרקע היחידות של אדמות מדינה סמוך למרכז, כ-20 ק״מ מתל אביב.

התכנית מפרטת ברמת דיוק מקצועי היתכנות תכנונית להגדלת היישובים הקיימים והקמת ערים ויישובים חדשים, וכן לוקחת בחשבון את הקמת התשתיות הנדרשת בשביל להגיע למיליון תושבים בשומרון. התוכנית מהווה חזון ארוך טווח וריאלי לפתרון משבר הדיור בישראל וחיזוק ההתיישבות בשומרון בצורה משמעותית. התוכנית כולה מבוססת על תכנון באדמות מדינה מוכרזות ולוקחת בחשבון שילוב בין יישובים קיימים ואתרים בתכנון מתוך הבנה של השטח מבחינה טופוגרפית, גודל השטח התייחסות לקרבה לישובים ושמירה על מרחבים פתוחים בין ובתוך הישובים וכן שמה דגש על תכנון דרכי הגישה.

מיליון-לשומרון