בכדי שנוכל לתת לך תשובה מדויקת, יש לתאר בפירוט את מהות הפנייה.

שימו לב:
פניות של עובדים שעתיים וממלאי מקום יש למלא בטופס ייעודי - לטופס לחצו כאן
פניות של עובדי המלר"ד יש למלא בטופס ייעודי - לטופס לחצו כאן