חיוב באגרת מים מתבצע בהתאם להוראות כללי המים (תעריפי כללי מים שמספקים ספקים מקומיים), תשנ"ד – 1994. במקרה שהתגלתה נזילה בנכס יש לפעול בהתאם לסעיף 5.3 שבהוראות אלו.

שימו לב לבקשה זו יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • שובר/י הארנונה נשוא חודש/י הנזילה
  • אסמכתא על תיקון הנזילה

לידיעתכם, בעקבות הנזילה במים, יש להגיש בנפרד בקשה להפחתת אגרת ביוב למפעלים באזור התעשייה ברקן. לטופס בקשה להפחתת אגרת ביוב לחצו כאן 

 

פרטי הפנייה

יש לצין מהות הנזילה, כיצד אותרה וכיצד תוקנה

צירוף מסמכים

במידה והנזילה הייתה יותר מחודש אחד יש לצרף את כל השוברים של אותם החודשים

פרטי ממלא הטופס

אין להשתמש בתווים לא חוקיים לדוג: ()@ -_

אין להשתמש בתווים לא חוקיים לדוג: ()@ -_