מהו גמול השתלמות?
יצאתם להשתלמות מקצועית מטעם העבודה? מגיע לכם תגמול כספי מהמעסיק.

מי זכאי לגמול השתלמות?
כדי לקבל גמול השתלמות עליכם להיות: בוגרי 11/12 שנות לימוד לפחות, בעלי דרגה 6 (י"ח) לפחות בדירוג מינהלי, בעלי שנתיים לפחות של לימודים במוסד להשכלה גבוהה (תוך השלמת 400 שעות לימוד נוספות בתחום הרחב של מקצועכם/עיסוקכם), ובעלי תואר BA.

שימו לב! בוגרי BA זכאים להגיש 400 שעות לגמול השתלמות.

קריטריונים לקבלת גמול השתלמות עבור עובדי הרשויות המקומיות:

  • הנכם זכאים להגיש בקשה לגמול השתלמות גם אם סיימתם עשר שנות לימוד, בהצגת אישור/תעודה מבית ספר.
  • זכאים לקבל גמול השתלמות בגין תואר.
  • חובה להגיש קורסים שהסתיימו בתוך תקופה של חמש השנים שקדמו ליום הגשת הבקשה.
  • לתשומת ליבכם, אישורים על קורסים של פחות מ-40 שעות לימוד פרונטליות אינם נצברים לגמול.

 איך מבטיחים את גמול ההשתלמות?
את הבקשה לגמול השתלמות עליכם להגיש בצירוף תעודת השכלה תיכונית/תואר עם חתימת אגף משאבי אנוש, לגמול המעו"ף. בקשה שתוגש ללא התעודה הנ"ל תידחה ותוחזר אליכם באופן אוטומטי.

> להגשת בקשה לגמול השתלמות ומילוי הטפסים - עובדי מערך החינוך לחצו כאןעובדי מטה לחצו כאן.

לפרטים נוספים לחצו כאן.
לטפסים והנחיות למילוי לחצו כאן.