תושבי ישראל ששילמו עבור אחזקת הורה או בן/בת זוג במוסד מיוחד זכאים לזיכוי במס הכנסה (הפחתה מסכום המס שמוטל על הכנסותיהם). הזיכוי הוא בסך כל 35% מההפרש בין עלות השהייה במוסד לבין 12.5% מהכנסתם החייבת במס.

תנאי זכאות:

  • יש בן/בת זוג או הורה משותק/ת לחלוטין, מרותק/ת באופן קבוע למיטה, עיוור/ת או תשוש נפש.

  • עלות ההחזקה במוסד הייתה בסכום שעולה על 12.5% מההכנסה החייבת במס באותה שנה.

  • הקרוב ששוהה במוסד עונה על מבחן הכנסות.

אופן קבלת הזיכוי:

ניתן לקבל את הזיכוי באמצעות בקשה להחזר מס או הגשת הדו"ח השנתי. יש לצרף את המסמכים הבאים:

  • שכירים: טופס 116א - בקשת זיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת.

  • עצמאיים: דיווח בדו"ח השנתי (טופס 1301) בסעיף זיכויים אישיים.

  • חשבוניות מקור או אישור ממחלקת הרווחה על הסכומים ששולמו עבור ההשתתפות במימון הדיור מחוץ לבית.

  • במקרים מסוימים יידרש גם טופס 127 - תעודה רפואית שמילא רופא מומחה בתחום הרלוונטי.

יש להגיש את הבקשה לפקיד השומה - פיזית או בדואר.