תומך ההחלטות הוא אדם הממונה לצורך סיוע למי שמתקשה בקבלת החלטות ובביצוע פעולות משפטיות. הוא מסייע לנתמך לקבל החלטות, ואינו מקבל החלטות במקומו. המינוי יכול להוות חלופה למינוי אפוטרופוס במקרים שבהם לא נדרשת שלילת כשרותו המשפטית של האדם הנתמך.

מינוי תומך ההחלטות:

1. על האדם לאתר מישהו שהוא סומך עליו שימונה כמקבל החלטות. אם אין אדם מתאים, אפשר למנות תומך החלטות מתנדב או מקצועי.
על תומך ההחלטות לעמוד בתנאים:

  • מעל גיל 18, ומתגורר בישראל באופן קבוע.

  • האדם המבקש שימונה לו תומך החלטות מעוניין במינויו.

  • הוא הסכים לשמש כתומך החלטות.

  • לא מונה לו אפוטרופוס ואין ייפוי כוח מתמשך תקף.

  • הוא אינו מצוי בניגוד עניינים או ביחסי תלות שעשויים לפגוע במתן התמיכה.

  • הוא אינו משמש כאפוטרופוס מקצועי או מועסק על ידי תאגיד אפוטרופסות.

  • תומך החלטות לקרוב הוא אדם המשמש תומך החלטות לקרוב משפחתו, או לידיד קרוב.

  • ניתן למנות אדם כתומך החלטות לקרוב אם בנוסף לתנאים הכלליים שצוינו לפני כן, הוא אינו משמש כתומך החלטות ליותר מ-3 אנשים.

2. לאחר המינוי, תומך ההחלטות לקרוב צריך להשתתף בפגישת תיאום שתיערך על ידי האפוטרופוס הכללי או נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות או על ידי מי שהוסמך לכך מטעמם (בנוסף, האדם המבוגר יהיה נוכח גם הוא בפגישה אם הדבר יתאפשר).

*אם לא נמצא אדם שיכול להתמנות כתומך החלטות, ניתן לפנות לאגף האפוטרופוס הכללי לסיוע באיתור אדם מתאים (מתנדב או מקצועי). לצורך כך יש לפנות לממונה על קבלת החלטות נתמכת באגף האפוטרופוס הכללי בטלפון: 055-6838798 או בדוא"ל: Hachlatot-apt@justice.gov.il.

 

לפרטים נוספים לחצו כאן.