ישנן מספר אפשרויות לסייע לאנשים אינם מסוגלים עוד לדאוג לעצמם עקב הידרדרות במצבם הנפשי, הקוגניטיבי ו/או הפיזי וזקוקים לסיוע של אדם אחר בניהול ענייניהם האישיים, הרפואיים והפיננסיים:

  • מי שנמצא בתפקוד מלא יכול להיערך מבעוד מועד למצב עתידי על ידי מתן ייפוי כוח מתמשך.

  • ניתן גם להתמנות כ"תומך החלטות" ולסייע לאדם לקבל את ההחלטות.

  • במצב בו האדם אינו מסוגל לקבל החלטות ואין ייפויי כוח מתמשך, יש צורך במינוי אפוטרופוס.