מקבלי קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) שאין להם הכנסות נוספות חוץ מהקצבה, או שהכנסתם החודשית נמוכה מהסכומים שנקבעו, זכאים לתשלום תוספת השלמת הכנסה.

תנאי זכאות:

 • זכאות לקצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה).

 • סכום קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) או הקצבאות של שני בני הזוג, כולל התוספות, לא עולים על הסכומים המוגדרים על ידי הביטוח לאומי.

 • תושבי ישראל.

 • בעלות על רכב ששוויו לא עולה על כ63,000 ₪.

אופן הגשת התביעה: כדי לקבל את הקצבה יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי - להגשת תביעה בביטוח לאומי לחצו כאן.

הטבות למקבלי תוספת השלמת הכנסה:
*שימו לב – ההטבות מתקבלות באופן אוטומטי על בסיס נתוני ביטוח לאומי, אלא אם צויין אחרת.

 • הנחה בחשבון חשמל של 50% עבור צריכה של עד 400 קילוואט־שעה בכל חודש, בבתים פרטיים.

 • הנחה בשיעור של 50% מחברת "בזק" על דמי שימוש קבועים בקו הטלפון בדירת המגורים, בתנאי שהקו רשום על שם מקבל הקצבה.

 • הנחה בארנונה - למימוש הזכאות לקבלת ההנחה יש לפנות למחלקת ארנונה במועצה - לפרטים לחצו כאן.

 • הטבה בחשבון המים - תוספת בכמות המים לצריכה בתעריף נמוך, למימוש הזכאות יש לפנות לספק המים - מזכירות היישוב.

 • סיוע בשכר דירה בשוק הפרטי. סכומי הסיוע נקבעים בהתאם לגיל, למצב המשפחתי ולהגדרת היישוב שהדירה נמצאת בו. כדי לקבל את המענה, יש להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור. תוקפה של תעודה זו הוא שנה אחת. כדי לקבל את הסיוע, יש להציג בפני חברת ההרשמה חוזה שכירות תקף לגבי דירה שעונה על התנאים לקבלת סיוע בשכר דירה. הסיוע יינתן כל עוד האישורים המקנים את הסיוע תקפים.

 • דיור בבית גיל הזהב לבני הגיל השלישי - מיועד לאזרחים ותיקים חסרי דירה או דיירי דיור ציבורי. יש להגיש את הבקשה (כולל מסמכים רפואיים וכלכליים) דרך חברות ההרשמה לסיוע בדיור. לאזרחים ותיקים העונים על הקריטריונים, יש אפשרות לקבל סיוע דרך משרד העלייה והקליטה.

 • תיתכן השתתפות בהחזרי משכנתא לבני 70 ומעלה שמתקיימים מקבצת זיקנה עם השלמת הכנסה. יש לבדוק את הפרטים מול משרד הבינוי והשיכון.

 • מקבלי קצבת זקנה לנכה פטורים מתשלום השתתפות עצמית עבור שירותים רפואיים שונים בקופות החולים - רופא שניוני, מרפאות חוץ ומכונים.

 • הנחה ברכישת תרופות הכלולות בסל הבריאות.

 • מענק חימום משפחתי, המענק משולם אוטומטית יחד עם קצבת הזקנה של חודש אוקטובר מביטוח לאומי.

 • פטור מהשתתפות עצמית בקבלת מימון למכשירי הליכה/מכשירי ניידות/מכשירי שיקום.