לפניכם דגשים ושאלות נפוצות שעולות בתהליך הפקת אישור חיבור תשתיות (טופס 4)

מתי עלי להתחיל בתהליך אישור חיבור תשתיות (טופס 4)?

במהלך הבנייה מתחילים בביצוע הבדיקות ומוציאים אישורים שונים אותם יש לשמור לקבלת אישור חיבור תשתיות (טופס 4), לדוגמה אישורי מעבדה לבטון. רשימת האישורים הנדרשים ניתן למצוא באתר המועצה. את פתיחת הבקשה לאישור מבצעים לאחר גמר הבנייה ולפני האכלוס.

כיצד פותחים בקשה לאישור חיבור תשתיות (טופס 4)?

יש למלא טופס מקוון באתר המועצה לשליחת בקשה. לאחר אישור תחילת התהליך תקבלו קישור להעלאת הקבצים הנדרשים.

באיזה שלב יגיע מפקח לבדיקה במבנה?

לאחר קבלת כל המסמכים והקבצים הרלוונטיים ובדיקת תוקפם ונכונותם, מפקח ממחלקת פיקוח באגף הנדסה ייצור קשר טלפוני לתיאום מועד לסיור במבנה.

מה בודק מפקח בסיור במבנה?

התאמה של הבנייה בפועל להיתר הבנייה והתאמה לתקנים הנדרשים כולל ליקויי בטיחות.

האם מפקח נדרש להגיע שוב למבנה לאחר השלמת גיליון הדרישות חדש?

לרוב כן. יש דרישות בהם ניתן להסתפק בתמונות אותן מעלה הפונה לגיליון הדרישות הנמצא במערכת.

כמה זמן לוקח לקבל אישור חיבור תשתיות (טופס 4)?

לאחר סיור מפקח בנכס, התיק יועבר לבדיקת מהנדס המועצה.
במידה ואין הערות יופק וישלח האישור בדוא"ל עד כשבועיים מסיום בדיקת המהנדס.
במידה ויש הערות, ישלח גיליון דרישות לפונה ולאחר השלמת הדרישות ובדיקת הנתונים יופק וישלח האישור בדוא"ל.

שימו לב - משך הזמן תלוי בהשלמת הדרישות על ידי התושב ויכול לנוע בין מספר שבועות לחודשים.

מאיזה שנה חלה הדרישה להנפקת אישור חיבור תשתיות (טופס 4)?

הדרישה להנפקת אישור חיבור תשתיות (טופס 4) למבנה חדש החלה בשנת 2008.

האם יש אגרה/תשלומים למועצה בגין הפקת אישור חיבור תשתיות (טופס 4)?

לא, אין תשלום למועצה בגין הנפקת אישור חיבור תשתיות (טופס 4).