1. מה זה טופס 4?
טופס 4 הינו טופס אישור אכלוס ומהווה תנאי לחיבור תשתיות חשמל מים וטלפון.
בבדיקה לקבלת אישור חיבור בתשתיות (טופס 4) נבדק האם המבנה נבנה בהתאם להיתר הבנייה ושהינו אכן בטיחותי וראוי לשימוש.

2. תהליך הבקשה:

הגשת בקשה לתחילת תהליך להפקת אישור חיבור תשתיות (טופס 4) - להגשת בקשה לחצו כאן

V

קבלת אישור הבקשה וגישה למערכת להעלאת המסמכים לבדיקה

V

עדכון במערכת על סיום העלאת כלל המסמכים

V

בדיקת המסמכים במועצה

V

תיאום וביצוע פיקוח בשטח

V

דיון במועצה על סמך ממצאי דו"ח הפיקוח

V

אישור הבקשה והנפקת טופס 4 או דחיית הבקשה: שליחת גיליון דרישות להשלמה (להמשך התהליך לאחר דחייה ניתן לשוב לשלב הגשת מסמכים מעודכנים על פי הדרישות)

3. מסמכים נדרשים להגשה:

> מסמכים בפורמט של גורמי המקצוע:

 • אישורי מעבדה מוסמכת:
      א. בדיקות בטונים (לכל הקומות).
      ב. אטימות ממ''ד.
      ג. בדיקת תקינות טיח ממ''ד.
      ד. התקנת מערכת סינון וטיהור אוויר.
      ה. בדיקת צנרת ומתקני שרברבות ותברואה.
 • אישור מתקין גז מוסמך.
 • אישור יועץ נגישות (במידה ונדרש במסגרת ההיתר).
 • אישור ביצוע ייצוב מדרון על ידי יועץ קרקע (במידה ונדרש במסגרת ההיתר).
 • מבנה תעשיה - יש להביא את כלל המסמכים המצוינים לעיל עבור טופס הרצת מערכות. עבור אישור חיבור תשתיות (טופס 4) נדרש אישור אכלוס - כיבוי אש (עבור מבנה תעשייה).
 • מבנים של 4 יח"ד ומעלה - יש להגיש אישור בטיחות/אכלוס של כיבוי אש.

> למסמכים וטפסים בפורמט מוכן למילוי וחתימה לחצו כאן

4. מידע ודגשים:

 • להגשת בקשה לתחילת תהליך להפקת אישור חיבור תשתיות (טופס 4) לחצו כאן.
 • לצפייה במסמכים הנדרשים להגשת בקשה לאישור חיבור תשתיות (טופס 4) במערכת לחצו כאן.
 • להנחיות להגשת מדידה חוזרת לחצו כאן.
 • לצפייה בסטטוס הבקשה באמצעות מספר תעודת הזהות (אין צורך ב'שם מבקש') לחצו כאן.
 • לצפייה בהיתר הבניה תחת הכותרת "ארכיב קבצים" לחצו כאן.
 • עדכונים  בדוא"ל אודות התקדמות הבקשה יישלחו לכתובת הדוא"ל אותה תכניסו בטופס הבקשה.
 • בקשה לאישור חיבור תשתיות (טופס 4) הינו תהליך הנדסי על כן מומלץ מאוד שהתהליך יבוצע על ידי איש מקצוע כגון מגיש הבקשה להיתר, וזאת על מנת לחסוך אי הבנות ואי נעימויות בתהליך.
 • לדרכי התקשרות, זמני מענה טלפוני וקבלת קהל לחצו כאן.
 • לנוחיותכם, ישנה תיבה בכניסה לאגף הנדסה (משרדי המועצה באזור התעשייה ברקן) שם ניתן להשאיר מסמכים, התיבה נבדקת פעם ביום.