חשוב לדעת - לפני הגשת בקשה להיתר בנייה ובהתאם לחוק תכנון ובנייה, יש להגיש בקשה לקבלת מידע תכנוני.

להגשת בקשה לחצו כאן