אגף יישובים ומתנ"ס מבקשים לקבל הצעות מחיר להפקה וייעוץ

אומנותי של פסטיבל קולנוע שומרון

 

הגשת הצעה עד יום ראשון א' סיון תשפ"ג 21/05/23 בטופס זה בלבד

לפרטים נוספים ובירורים:

שירה איגל - 054-6649019, shirae@shomron.org.il

פרטי האירוע:

אגף יישובים ומתנ"ס פונה למפיקים ואנשי תוכן בבקשה לקבלת הצעת מחיר להפקה וייעוץ אומנותי של הפסטיבל

פסטיבל הסרטים יתקיים באזור השומרון בחודש אוקטובר 2023

תנאים להגשת ההצעה:

 1. ניסיון מוכח של הפקה או ניהול אומנותי של פסטיבל סרטים 1 לפחות - חובה

 2. הכרות עם עולם הקולנוע ועולם המפיצים הבינ"ל בתחום הקולנוע - חובה

3. הפקה או ניהול אומנותי של 2 פסטיבלים ויותר - יתרון

4. הפקה או ניהול אומנותי של פסטיבל סרטים בעלות מינימלית של 200,000 ש"ח - יתרון

העבודה תכלול:

  • ניסוח חזון אומנותי של הפסטיבל
  • בחירה ורכש סרטים ממפיצים בארץ ובעולם
  • תיאום הקרנות סרטים מול יוצרים ומול המתנ"ס
  • הפקת אירועי תעשיה במסגרת הפסטיבל
  • מיתוג הפסטיבל ועבודה מול גרפיקאים וחברות דפוס
  • יצירת תוכנית מפורטת של הפסטיבל
  • הקמה וניהול של אתר אינטרנט ייעודי לפסטיבל
  • תיאום וביצוע של הקרנות סרטים מול יישובי המועצה האזורית שומרון
  • ניהול כספי של הפסטיבל ועבודה מול ספקים והנהלת חשבונות
  • תיעוד אירועי הפסטיבל

פרטי המגיש/ה

Browser not supported


הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לקביעת הקריטריונים לקבלת ההצעה המתאימה.

הוועדה רשאית לא לבחון הצעה שלא הוגשה כראוי.

העמותה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להאריך את המועד להגשת הצעות. למציעים לא תהיה כל טענה, דרישה, או תביעה בעניין זה.