פרטי ממלא/ת הטופס

תושבי עץ אפרים ושערי תקווה יש לפנות למועצה המקומית שער השומרון 

פרטי הפנייה