ההפנינג בשיתוף צוות נחשון מנוער נופים.

הפעילות תכולל דראמס אלייב, מתנפחים, פינת ליטוף חיות, דוכני פעילות, יצירה ודוכני מזון. 

יתקיים ביום חמישי כ"ב ניסן 13.4 (אסרו חג פסח) בין השעות: 16:00-18:30, ברח' הדקל ביישוב נופים. 

תם הזמן למילוי טופס זה.