טופס זה מיועד למשפחות שעוברות דירה לרשות אחרת ועליהן להציג בפניה מסמך המאשר את הסרת ילדיהם ממצבת התלמידים של המועצה.

ביטול הרישום יבוצע בפועל לאחר שינוי כתובת.

תושבי עץ אפרים ושערי תקווה יש לפנות למועצה המקומית שער השומרון 

לפרטים:

רותי זוהר
רכזת מאגרי מידע, רישום ואגרות תלמידים | מענה טלפוני: בימים א'-ד' בשעות הבוקר 9:00-11:00 וצהריים 14:00-15:00
ענת מזרחי
מזכירת מחלקת קדם יסודי | מענה טלפוני: בימים א'-ד' בשעות הבוקר 9:00-11:00 וצהריים 14:00-15:00

 

בעקבות מעבר דירה מחוץ לתחום המועצה, אני מבקש/ת לבטל/לגרוע את ילדי ממצבת התלמידים של המועצה בשנת הלימודים
בעקבות מעבר דירה מחוץ לתחום המועצה, אני מבקש/ת לבטל/לגרוע את ילדי ממצבת התלמידים של המועצה בשנת הלימודים (חובה) שדה חובה

פרטי הילד/ה

פרטי הילד/ה (חובה) שדה חובה
שם ת"ז שם המוסד החינוכי בו למד/הכתה (בגן רשמו "גן")

פרטי ההורה

מצב משפחתי
מצב משפחתי (חובה) שדה חובה
Browser not supported