הטופס  מיועד לפתיחת פניות בנושא הפיקוח על התמיכות אשר ניתנות על ידי המועצה.

חשוב לדעת - חלק מהקריטריונים לקבלת תמיכה מהמועצה הינה ביקורת על הכספים שניתנו בשנה הקודמת, בדיקת הפיקוח מבוצעת אחת לשנה בטרם פרסום החלטות הועדה.

במסגרת הביקורת נבדקים הנושאים הבאים:

  • דו"ח מילולי
  • דו"ח תקציב מול ביצוע
  • הצהרה בגין יתרת תקציב

לפרטים נוספים על תמיכות המועצה לחצו כאן 

 

פרטי ממלא/ת הטופס

פרטי הפנייה

Browser not supported