תמצית עיקרי חוק חופש המידע:

חוק חופש המידע נוסד בכנסת, בשנת התשנ"ח - 1998.
הגדרה כללית לחוק חופש המידע – לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מהעירייה בהתאם להוראות חוק זה.
הגדרה למושג מידע ע"פ החוק – כל מידע המצוי בעירייה והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.
ראש העיר ממנה עובד האחראי על העמדת המידע לרשות הציבור, על טיפול בבקשות לקבלת מידע ועל יישום חוק זה.
הרשות צריכה להעמיד לעיון הציבור את חוקי העזר, ואת הפרוטוקולים של מועצת העיר.

 

לפתיחת בקשה ותשלום דרך האתר הממשלתי לחצו כאן.
לפרטים על התהליך באתר המועצה לחצו כאן.

לשאלות ובירורים נוספים בנושא חופש המידע מלאו את הטופס הבא:

 

פרטי ממלא/ת הטופס

פרטי הפנייה

Browser not supported