דבר מנהל אגף חינוך - אייל בלוך:

טיפוח דור העתיד לקהילה בעלת ידע, מיומנויות וכישורי חיים חברתיים הנו יעד מרכזי בחזון מערכת החינוך. ערכי ההתיישבות, כבוד האדם והארץ, מצוינות, סובלנות, מעורבות ואזרחות טובה הם חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים בכל מוסדות החינוך בשומרון. לשם השגת מטרות יסוד אלו מגויסים מירב המאמצים והמשאבים.

אנו רואים כחלק מתפקידנו לאפשר לכל תלמיד להגיע לידי מיצוי כוחותיו הלימודיים, הרגשיים והחברתיים בתוך מערכת החינוך בשומרון ולאפשר מענה חינוכי הנותן מענה לצרכים הייחודיים של כל אחת מקהילות השומרון.