עובדים קבועים:
להפקת תלוש שכר יש להכנס למערכת חילנט - תיק אישי - שכר - תלוש שכר.
להפקת טופס 106 יש להכנס למערכת חילנט - שאילתות וטפסים - טופס 106.
לנוחיותכם למערכת חינלט לחצו כאן

עובדים שעתיים ועובדים שעוזבים:
יש לרשום בתיאור במפורט  1. איזה תלושים נדרשים   2. שם מלא   3. מספר תעודת זהות
הטפסים ישלחו לכתובת הדוא"ל הרשומה במערכת השכר ו/או בדואר ישראל.