רכזות ורכזים יקרים,

בדף זה נמצא כל המידע הקשור לביטחון ובטיחות בבתי הספר - החוברת השנתית, הטפסים הדיגיטליים למילוי חודשי, וחומרים שימושיים שוטפים לאורך השנה.

חשוב לזכור - משמעות ניהול נכון של תחום הביטחון והבטיחות בגן הוא שמירה על חיי הילדים והצוות!

 

מילוי טופס חודשי - תכנית עבודה שנתית

 

חוברת שנתית, נהלים, מידע וחומרים שימושיים

*בחוברת נמצא כל המידע וההנחיות על התנהגות בחירום, תרגילים, יציאות לטיולים ועוד

חוברת שנתית לרכזי בטחון בבתי הספר

נהלי ביטחון משרד החינוך

פורמט תיק ביטחון

דו"ח אירוע חריג בבתי ספר

כתב מינוי רכז ביטחון

*מידע על נושאים הבאים יוכנס בהמשך:

  • ביקורת התכוננות לטיול
  • ביקורת טרום טיול
  • תרגיל מוס"ח ארצי

 

 

תדרוכים - מעגל השנה

טיולים

לפרטים:

מוטי זלביץ
קב"ט מוס"ח רשותי
מלכה תם
רכזת מוס"ח