גננות יקרות,

בדף זה נמצא כל המידע הקשור לביטחון ובטיחות בגני הילדים - החוברת השנתית, הטפסים הדיגיטליים למילוי חודשי, וחומרים שימושיים שוטפים לאורך השנה.

חשוב לזכור - משמעות ניהול נכון של תחום הביטחון והבטיחות בגן הוא שמירה על חיי הילדים והצוות!

 

מילוי טופס חודשי - תכנית עבודה שנתית

 

חוברת שנתית, נהלים, מידע וחומרים שימושיים

*בחוברת נמצא כל המידע וההנחיות על התנהגות בחירום, תרגילים, יציאות לטיולים ועוד

חוברת שנתית לגננות

נהלי ביטחון משרד החינוך

פורמט תיק ביטחון

דו"ח אירוע חריג גנים

*מידע על תרגיל ארצי יוכנס בהמשך

תדרוכים - מעגל השנה

טיולים

 

לפרטים:

מוטי זלביץ
קב"ט מוס"ח רשותי
מלכה תם
רכזת מוס"ח