גננות יקרות,

בדף זה נמצא כל המידע הקשור לביטחון ובטיחות בגני הילדים - החוברת השנתית, הטפסים הדיגיטליים למילוי חודשי, וחומרים שימושיים שוטפים לאורך השנה.

חשוב לזכור - משמעות ניהול נכון של תחום הביטחון והבטיחות בגן הוא שמירה על חיי הילדים והצוות!

 

מילוי טופס חודשי - תכנית עבודה שנתית

 

חוברת שנתית, נהלים, מידע וחומרים שימושיים

*בחוברת נמצא כל המידע וההנחיות על התנהגות בחירום, תרגילים, יציאות לטיולים ועוד

חוברת שנתית לגננות תשפ"ד

חוברת שנתית לגננות תשפ"ג

נהלי ביטחון משרד החינוך

פורמט תיק ביטחון

דו"ח אירוע חריג גנים

 

*מידע על תרגיל ארצי יוכנס בהמשך

תדרוכים - מעגל השנה

טיולים

 

לפרטים:

מוטי זלביץ
קב"ט מוסדות חינוך רשותי וקב"ט - צפון השומרון
הילה תנעמי
רכזת מוסדות חינוך